Ես կարողանում եմ (Ռուսերեն)


В ЧТЕНИИ

По-моему картина <<Мона Лиза>> с первого взгляда обычный портрет но когда узнаешь его историю, понимаешь, какое это величественный портрет. Я много слышал что многие ученые обсуждают что думал модель во время рисования портрета. Но по моему это бессмысленно потому что в этот момент она могла думать всю что угодна. Если смотреть с этого ракурса каждый портрет можно обсудить и выяснять что могли думать в этот момент модели.

В ГОВОРЕНИИ

Я не вижу смисла  срубать елки с леса и привести до мои   если можно дома ставит искусственную елку на много лучше натуральний елки.

В ПЕРЕВОДЕ

читать здесь 

В АУДИРОВАНИИ

Произашол ДТП водитель <<Ситроена>>  сканчалса за рулам автомобильа что и стал причиной авари четырех машин. Трудности били и у водительов троллейбусов они не могли объехать места вари и посожирам прислош вийти и поити пешком.

ссылка видеоматериала

Ես կարողանում եմ (մայրենի)


Ես կարողանում եմ Ռուսերենից, Անգլերենից թարգմանություններ անել հայերեն և հակառակը-https://docs.google.com/document/d/1ohrqKYZVvVoD01MSbBQvB5UCXJhRI8J3U6WJZf41kVk/edit

Ես կարողանում եմ շարադրություններ գրել-https://docs.google.com/document/d/1KfxuJuT0qSI1Y4XfmBkfe03PWRFk9cFplDNpIrCHVn0/edit

Ես կարողանում եմ քերականական վարժություններ կատարել-https://docs.google.com/document/d/1Uk8GHe-oV2w7xDWx_qVFAP6jb1OYCkY9wrIyvFRVLSE/edit

Ես կարողանում եմ (պատմություն)


Ես պատմություն առարկայից կարողանում եմ գրավոր պատասղանել հարցերի:

Օրինակ՝ Բնութագրել ուսումնասիրված ժամանակաշրջանի որևէ ռուս գործչի:

Իվան IV

Ժողովուրդն Իվան IV-ին տվել է Ահեղ մականունը՝ որպես հզոր կառավարչի, բռնակալ ցարի, որի հեռատեսությունը, եռանդը և նպատակասլացությունը զուգորդվել են անկանխատեսելի պոռթկումներով ու դաժանությամբ։

Նաև պատմության շնորհիվ ես կարողանում եմ ավելի քիչ խոսել և ավելի շատ լսել ուսուցչին և համացանցից ինձ պետքական նյութը արագ գտնել:

Ես կարողանում եմ


Ուսումնական դասընթաց Կարողանում եմ Հղումներ
ուսումնական բլոգ    
մայրենի լեզու  
հայոց լեզու  Կարողանում եմ վերլուծություններ անել, ԳրելԹեստեր, կետադրել, մասնակցելնախագծերին:Արձագանքելհոդվածներին:.   Dprocpartez5dasaran.wordpress.com
գրականություն    
գրաբար    
անգլերեն  I have my own copbook in google dick.I can write the tekst. I do my homeworks and classworks in my google dick.   see my google dick here
ռուսերեն Когда я играю в игры я всегда разговариваю на русском. Я еще умею переводить тексты с русского на армянский. Да чуть не забыл: еще я умею пользоваться googledisk-ом я имею свою собственную тетрадь. Смотри мои тетрадь здесь
մաթեմատիկա    
հանրահաշիվ  կարողանումեմոգտվել google dick-իցունեմտետրերևտնայինաշխատանքներսևդասարանայինաշխատանքներսանումեմ google diick-ում:   իմտետրը տեսայստեղ
երկրաչափություն Կարողանում եմ աշխատել GeoGebra-ծրագրով:google dick-ումուն եմ նաև երկրաչափության համար նախատեսված տետր: իմտետրը տեսայստեղ
բնագիտություն    
ֆիզիկա  Ես կարողանում եմ լուծել ղնդիրներ: Մենք լուծել ենք մի շարք խնդիրներ դասագրքից և խնդրագրքից:   
հայրենագիտություն    
քիմիա  Ես կարողանում եմ տարբերել ֆորմուլաները Օրինակ` ջրի ֆորմուլան-H2O կամ ալյումին-Al: Մենք նաև արել են մի շարք փորձեր Օրինակ` մենք արել ենք թորման փորձ և այլն:   
կենսաբանություն    
աշխարհագրություն    
տեխնոլոգիա    
պատմություն  

Մենք աշխատում ենք word ծրագրով, մենք  դասի մի մասը խոսում ենք հայոց հերոսների մասին իսկ միուս մասը ստուգում ենք տնայինները և այլն:  Նաև մենք դիտում ենք պատմության վերբերյալ ֆիլմեր և որոշ ժամանակ պատմությանը վերաբերող թատրոններ ենք անում:
 
հասարակագիտություն    
ֆիզկուլտուրա    
արվեստ    
երաժշտություն    
ընտրությամբ գործունեություն /նշել գործունեությունը/  Իմ ընտրությամբ գործունեությունը խեցեգործություն է: Ես կարողանում եմ պատրաստել բաժակներ, մոմակալնր և ափսեներ:  
ընդհանուր պարապմունք    
Լրացուցիչ կրթություն /նշել գործունեությունը/    

Տարեկան փաթեթ հաշվետվություն. Մարիամ Մանսուրյան


Ես այս տարի փոխադրվեցի այս դպրոց։ Կարող եմ ասել, որ շատ ուրախ եմ։ Ուրախությանս պատճառը այն է, որ այս դպրոցում ես սկսեցի ավելի շատ շփվել,ավելի ազատ դարձա և բացի գիտելիքից ստացա նաև մեդիագիտելիք, որը այն ժամանակ չունեի, ու նաև սկսեցի չվախենալ ուսուցիչներից։  Читать далее

Տարեկան փաթեթ հաշվետվություն.Վլադիկ Մուսայելյան


Այս տարի՝ ինչպես առաջին կիսամյակում, այնպես էլ երկրորդ կիսամյակում մենք շատ հետաքրքիր  ժամանակ ենք անցկացրել դասերի ընթացքում և դասերից դուրս:Ամբողջ տարվա ընթացքում մենք անընդատ մաթեմատիկայի ուսուցչուհի էինք փոխում, վերջապես ընկեր Անահիտին նշանակեցին մեր մաթեմատիկայի ուսուցչուհի՝ ում շատ ենք սիրում:

Читать далее